Zábrany proti holubům – montáž Praha 8

Zábrany proti holubům – montáž Praha 8

Montáž zábran proti holubům na obytný panelový dům – instalace hrotových zábran na římsu a parapety.

Hrotové zábrany proti ptactvu

jsou tvořeny ocelovými dráty (cca 0,8 mm), které jsou zalisovány do plastového pásku. Na podklad jsou připěvňovány neutrálním silikonovým tmelem. Účinná šíře zábran se vytvoří položením několika řad vedle sebe.