Montáž reklam a billboardů

Aby outdoorová reklama upoutala pozornost, je třeba, aby byla promyšleně navržená, ale také aby byla zajímavě umístěná.

Takový požadavek splňují často obtížně dostupná místa – výškové budovy, vodojemy, tovární komíny, sila, stožáry vysílačů apod. I na taková místa jsme schopni vaši reklamu umístit s pomocí horolezecké techniky. Zajistíme pro vás návrh i grafickou realizaci ve studiu a navrhneme vhodný způsob ukotvení reklamy, aby byl bezpečný, odolný proti větru, aby reklamní plachty byly trvale napnuté. Máme zkušenosti i s opravdu velmi rozměrnými bannery a montáží potřebného příslušenství – osvětlení, časových spínačů apod.

Instalace reklamních prvků horolezeckou technikou je velmi praktické řešení.