Zábrany proti holubům / Ochrana fasád proti ptačím děrám

Montáž zábran proti holubům a jinému ptactvu je jedna z typických činností prováděných horolezeckou technikou.

Zábrany proti holubům jsou buď v podobě ochranných sítí, které zamezí vniknutí ptáků a jejich hnízdění či znečišťování v nežádoucích prostorech – balkony, lodžie, atria budov, vikýře apod. a-climb výškové práce Praha montuje ochranné sítě v tmavé i světlé barvě o různé velikosti ok, takže zpravidla bývají velmi nenápadné. Dalším způsobem, jak zamezit poškozování a především znečišťování fasády a jejích prvků holuby, je instalace hrotových zábran proti ptactvu. Jedná se o silikonové pásky se zatavenými ocelovými hroty o různé šířce, které se na podklad nalepují. Tímto způsobem lze chránit např. parapety, římsy, nadpraží, výklenky, komíny apod. Zábrany proti holubům mají dlouhou životnost.

Ochrana fasády proti narušování ptactvem a tvorbě otvorů za účelem hnízdění. Hnízdění ptáků ve fasádě domu je nepříjemným a hlavně opakujícím se problémem. Nejčastěji se s ním setkáváme u dodatečně zateplených fasád. Díky takovému poškození dochází nejen k estetickému znehodnocení, ale především k narušení funkčnosti v poškozeném místě. Škody vznikají i případným zatékáním. Dokážeme vaši fasádu ošetřit proti hnízdění ptáků.