Zednické práce ve výškách

a-climb výškové práce Praha nabízí prakticky veškeré zednické práce , které není z technických či ekonomických důvodů možné provést jinak, než horolezeckou technikou.

Zahrnuje to nejčastěji místní nebo celkové opravy fasád včetně jejich plastických prvků (ozdobné špalety, římsy, portály apod). Na dokončené zednické práce nabízíme možnost navázat provedením dalších kroků – penetrační nátěr nebo finální barevný nátěr fasády. Dále nabízíme zednické opravy plášťů komínů, opravy poškozených zateplovacích systémů – v poslední době se často setkáváme s opravami škod, které na zateplení budov způsobuje hnízdící ptactvo.

Zednické práce provádíme ve vysoké řemeslné kvalitě.