Nátěr dřevěného podbití na obytném domě – Jesenice

Nátěr dřevěného podbití na obytném domě – Jesenice

Oprava nátěru na dřevěných prvcích – podbití říms a vnějším ostění vykýřových oken.

Původní lazurový nátěr byl obroušen / zdrsněn a byly naneseny 2 nové vrstvy lazurového nátěru. Z důvodu členité střechy a riziku poškození fasády byla pro realizaci výškových prací zvolena elektrická plošina.